Tema 3. Traficul de fiinţe umane – consecinţe individuale şi sociale


Termeni-cheie: trafic de fiinţe umane, exploatare, consecinţe, prevenire, trafic de copii.

SARCINA 1.

Studiază conținutul Temei 3 a Modulului 7 din suportul de curs și participă la jocul ”Vreau să fiu Milionar” de mai jos!

SARCINA 2.

a. Studiază resursele de mai jos și identifică drepturile, pe care le au copiii.

b.În baza celor studiate, creează individual sau în pereche pe platforma Studystack.com un rebus cu privire la drepturile copiilor.

Utilizează Tutorialul din secțiunea Laboratorul digital pentru o mai buna realizare a sarcinii.

c. Prezintă rebusul creat la 2 colegi /colege.

d. După recapitularea drepturilor copiilor, analizează împreună cu colegii fiecare drept și discută cum pot fi afectate acestea din cauza traficului de copii.

e. Prezentați ideile grupului vostru la celelalte echipe.

SARCINA 3.

Formulează propuneri de prevenire a traficului de copii, din perspectiva:

– prevenirii primare a exploatării şi traficului de copii;

– prevenirii secundare a exploatării şi traficului de copii;

– prevenirii terţiare a exploatării şi traficului de copii.

Prezintă ideile tale sub forma unei broșuri digitale, create pe platforma Printing Press.

LABORATORUL DIGITAL

CREAREA UNEI BROȘURI PE PLATFORMA PRINTING PRESS.pdf