Introducere

DISCIPLINA OPȚIONALĂ

Educație pentru Sănătate

Educaţie pentru sănătate este o disciplină opțională care are ca obiective de bază formarea la elevi a deprinderilor de viață sănătoase, promovarea comportamentelor pentru asigurarea stării de bine și prevenirea comportamentelor de risc. Educaţia pentru sănătate facilitează accesul adolescenţilor la informaţie de calitate, conform vârstei şi nivelului de dezvoltare, sensibilă la mediul cultural, inclusiv în ceea ce priveşte sănătatea reproducerii, drepturile omului şi prevenirea violenţei a se vedea curriculumul disciplinei

Fiind orientată spre dezvoltarea competenţelor la elevi prin prisma a trei dimensiuni: cunoştinţe, abilităţi şi atitudini (sau valori), pentru atingerea cât mai eficientă a obiectivelor propuse, s-a pus accent pe aplicarea tehnologiilor moderne de predare și învățare.

Astfel, pe lângă Suportul didactic pentru cadre didactice, a fost dezvoltat prezentul Auxiliar digital pentru grupul de clase 7-9 care corespunde Curriculumului disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate, aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum, prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1110 din 06 septembrie 2019.

Auxiliarul digital oferă oportunitatea de abordare funcțională a conținuturilor, aplicând variate exerciții și sarcini didactice interactive, valorificând oportunitățile de învățare oferite de tehnologiile moderne, dar și abilitățile elevilor, care sunt nativi digitali. Auxiliarul include variate sarcini, elaborate utilizând instrumente web 2.0 educaționale gratuite, care vor ajuta cadrul didactic să facă lecțiile de Educație pentru sănătate mai interactive și centrate pe elev. Astfel, elevii vor învăța noțiuni de sănătate creând un poster digital, un infografic, să filmeze un video, să completeze un puzzle, să creeze o carte digitală și multe alte activități captivante.

Conceptorii sarcinilor digitale au preluat sarcinile suportului didactic pe hârtie, unele fiind adaptate la cerințele de interactivitate impuse de tehnologiile moderne. În Auxiliarul digital veți găsi, câte 2-3 sarcini la fiecare temă și fiecare modul la grupul de clase 7-9. În acest context, rămâne la discreția cadrului didactic să organizeze lecția în baza suportului didactic pe hârtie și/sau digital, astfel încât să răspundă cât mai bine la nevoile și interesele elevilor. Recomandarea noastră este să le utilizați pe ambele, în funcție de disponiblitatea sălii de calculatoare, a telefoanelor performante și accesul la internet.

Auxiliarul digital este conceput astfel încăt să poată fi aplicat și la predarea altor discipline conexe precum Dezvoltare personală, Biologie, etc. Sarcinile pot fi cu ușurință folosite de către cadru didactic la predarea temelor ce abordează aspecte similare celor din curriculumul Educație pentru sănătate. Vă invităm să studiați sugestiile de ordin tehnic și metodologic din compartimentul ”Instrucțiuni de utilizare”, cu ajutorul cărora veți putea utiliza cu succes activitățile interactive plasate pe acest site, în conformitate cu conținutul suportului didactic Educație pentru sănătate.

Sperăm că reperele propuse vor facilita procesul de implementare a cursului și vor contribui la un proces de învățare motivant și modern.