Tema 1. Definirea sănătăţii mintale. Manifestări ale emoţiilor şi gestionarea lor.Termeni cheie: sănătate mintală, sănătate psihologică, bunăstare psihologică, emoții, stres, depresie, eșec, succes

Sănătatea este o precondiție importantă pentru funcționarea cu succes a ființei umane. Sănătatea include atât componenta fizică, cât și pe cea mintală și socială, componente care sunt strâns legate între ele și interdependente. Prin alte cuvinte, sănătatea înseamnă funcționarea la parametrii optimi din toate punctele de vedere (fizic, psihic, emoțional și social), adică o bunăstare în și sub toate aspectele vieții. De fapt, a trăi această stare de bine psihic include a reuși să fii o persoană pe deplin funcțională, care poate îndeplini diverse roluri sociale și ocupaționale.

Specialiștii propun delimitarea sănătății mintale și sănătății psihologice. Sănătatea mintală se referă mai mult la absența patologiei, absența simptomelor care împiedică o persoană să se adapteze la societate ca normă. Sănătatea psihologică se referă la prezența anumitor caracteristici personale care permit individului nu numai să se adapteze la societate, ci și să se dezvolte, să-și promoveze dezvoltarea.

Printre caracteristicile și criteriile sănătății mintale o importanță deosebită revine armoniei, echilibrului, gradului de integrare, orientării spre auto-dezvoltare, spiritualității. Aceste caracteristici descriu o personalitate sănătoasă ca parte a unei abordări psihologice.

În context socio-educațional propunem utilizarea termenului de bunăstare psihologică. Bunăstarea psihologică poate fi înţeleasă prin modul în care oamenii se raportează la trăirile pe care le au în urma experienţelor de viață, la modul în care percep şi înţeleg viaţa şi prin modul în care sunt deschişi spre experienţă. Aceste experienţe sunt individuale, proprii fiecărei persoane .

Bunăstarea psihologică are o componentă cognitivă ce se referă la semnificaţia personală asupra sănătăţii mintale şi a satisfacţiei în viaţă, și dimensiunea afectivă ce include experienţa emoţională personală care poate fi plăcută sau neplăcută.

Dimensiunile bunăstării psihologice sunt:

  • Acceptarea de sine - atitudinea pozitivă față de sine, recunoașterea și acceptarea numeroaselor aspecte ale propriei persoane, inclusiv trăsături plăcute și mai puțin plăcute;
  • Relațiile pozitive cu alții - capacitatea de empatie, afecțiune și intimitate puternice; înțelegerea aspectului de compromis dintre oameni etc.
  • Autonomia și independența - capacitatea de a rezista la presiunile sociale, de a gândi și a acționa în anumite moduri; reglarea din interior a comportamentului, autoevaluare;
  • Relaționarea socială - capacitatea de a alege sau de a crea contexte adecvate nevoilor și valorilor personale;folosirea eficientă a oportunităților din jur etc.
  • Scopul în viață – prezența scopului în viață; conexiunea dintre învățare și scop în viață; sentimentul că prezentul și trecutul propriu au semnificație; deținerea unei credințe care dă vieții un scop;
  • Dezvoltarea personală - sentimentul unei dezvoltări continue; creșterea și extinderea capacităților persoanei, deschiderea față de experiențele noi; schimbare în moduri care reflectă mai multă cunoaștere de sine și eficacitate.

În baza componentelor bunăstării psihologice menționate se recomandă următoarele:

– formarea atitudinii pozitive față de sine și acceptarea altora; – formarea abilităților de reflecție (capacitatea de a înțelege și descrie emoțiile sale și ale altor persoane);

– formarea nevoii de dezvoltare personală.

Rețineți:

Starea de bunăstare psihologică se exprimă prin ceea ce simțim, cum gândim și cum ne comportăm.

Sarcina 1.

Urmează să analizezi dimensiunea psiho-emoțională prin intermediul jocului VREAU SĂ FIU MILIONAR de mai jos.

Atenție! Pentru a realiza acest joc în mod individual, folosește QR codul din partea dreaptă.

Sarcina 2. Gestionarea emoțiilor poate fi realizată prin diferite moduri, pentru a diminua emoțiile negative și a impulsiona emoțiile pozitive.

1.. Pentru a afla modalitățile de gestionare a emoțiilor, selectează unul din următoarele 3 exercițiile de mai jos și îndeplinește sarcinile propuse pentru acesta.

a. Exercițiul „Trei lucruri bune”.

Scop: să te bucuri de starea de bine când poți face lucruri bune.

Descrierea sarcinii: timp de 5-7 minute notează-ți 3 lucruri care au mers bine pentru tine în ziua/săptămâna respectivă. Descrie ce lucruri anume și cum te-ai simțit în acele situații. Apoi descrie 3 lucruri bune pe care le-ai realizat și emoțiile respective.

Include-le într-un tabel, care conține următoarele colonițe:

  • Ce mi s-a întâmplat bun (Acțiunea și Emoții)
  • Ce am realizat bun (Acțiunea și Emoții)


b. Exercițiul „Omulețul zâmbăreț” (”ploaie de idei”)

Scop: mobilizarea prin explorarea emoțiilor pozitive

Descrierea sarcinii:

a) Fără a sta pe gânduri, vei răspunde la întrebările de mai jos și vei împărtăși cum te-ai simțit în aceste minute.

Din momentul trezirii și până ai ajuns la lecție:

Ce gustos ai mirosit?

__________________

Ce lucruri frumoase/

plăcute ai văzut?

_______________________

Ce cuvinte plăcute ai auzit?

___________________________

Ce cuvinte plăcute ai adresat cuiva? Cui?

_____________________________

Este important nu numai să primești emoții pozitive, dar și să oferi ceva pozitiv altor persoane (de ex. cuvinte plăcute, încurajare, mulțumire).

c. Exercițiul „Afară, gânduri grele …..”

Scop: dezvoltarea abilităţilor de eliminare a emoțiilor negative; crearea unei atmosfere constructive de lucru.

Descrierea sarcinii:

Scrie pe foițe gândurile/ problemele care te frământă la moment (poți scrie câte dorești). Apoi, aceste foițe le strângi ghem și le arunci într-un sac pentru gunoi. Astfel, te eliberezi de probleme, alungi gândurile grele. Discută cu colegii tăi despre modalitățile de a face față unor probleme/de a-ți stăpâni emoțiile pe cale non-violentă.

2) Pe tabla Padlet de mai jos, plasează răspunsurile tale la exercițiul/exercițiile de mai sus, accesând semnul ”Plus”. Răspunsurile trebuie să fie în format audio, video, imagine și text. Fii cât mai creativ!

Сделано на Padlet

Sarcina 3. Descoperă și comentează motto-ul

a. Aranjează elementele puzzle-ului din partea dreaptă, mișcând fiecare pătrat pentru a obține o imagine integră, care include motto-ul temei.

b. Comentează motto-ul temei, argumentând ideile în baza resurselor analizate în Sarcina 1 și 2. Înregistrează răspunsul tău în platforma Vocaroo și plasează linkul produsul audio creat AICI.

c. Utilizează tutorialul din secțiunea Laboratorul digital de mai jos drept ghid pentru crearea produselor audio pe platforma Vocaroo.

Laborator digital

Tutorial Vocaroo