Proiect digital Modulul 4

Pe parcursul Modulului 4 te invităm să creezi un jurnal reflexiv digital, utilizând platforma Storybird (vezi tutorialul de mai jos), pentru a nota însemnările tale, ca elev, asupra aspectelor trăite în procesul de cunoaștere a fiecărei teme.

Vei crea pentru fiecare temă parcursă o pagină (un capitol al cărții), în care vei analiza experiența de învățare pe care ai trăit-o și utilitatea acestui conținut în viața de toate zilele.

Întrebări posibile de răspuns:

”Ce ai învăţat nou din această lecţie? Cum ai învăţat? Ce sentimente ţi-a trezit procesul de învăţare? Care din ideile discutate ţi s-au părut mai interesante? Ce dificultăţi ai întîmpinat? Cum poţi utiliza în viitor această experienţă de învăţare? În ce măsură ceea ce ai studiat la cursuri ţi-a satisfăcut aşteptările? Ce informație adițională ai găsit la tema studiată?”

După ce ai parcurs toate temele și ai creat toate paginile/capitolele jurnalului, descarcă jurnalul în format PDF și prezintă-l colegilor.

TUTORIAL ”CUM CREEZI O ISTORIOARĂ PE PLATFORMA STORYBIRD”