Instrucțiuni de utilizare a auxiliarului digital

DISCIPLINA OPȚIONALĂ

Educație pentru Sănătate

Vă încurajăm să abordați prezentul suport digital din perspectiva Blended Learning, un concept de învățare modern și flexibil, dezvoltat cu scopul de a oferi profesorului și elevului concepte și metode noi de instruire și învățare, mai exact activități de studiu în sala de clasă asistat de profesor, activități de studiu individual și online. Scopul auxiliarului este să simuleze cu ajutorul tehnologiilor Web activitățile didactice, adăugând avantajele tehnologiei moderne de tehnoredactare și comunicare, alături de cele de memorare, sortare și identificare a informațiilor.

1. Recomandări de ordin tehnic

1.1. Auxiliarul digital la disciplina Educație pentru Sănătate poate fi utilizat de pe un calculator, laptop, sau dispozitiv mobil: smartphone sau tabletă conectate la Internet.

1.2. Asigurați-vă că aveți un browser actualizat pentru utilizarea Adobe Flash Player în cadrul activităților interactive:

 • Google Chrome (recomandat)
 • Firefox
 • Safari
 • Internet Explorer 11

1.3. Asigurați-vă că aveți instalată ultima versiune Acrobat Reader.

2. Competențe digitale necesare

2.1. Domeniile de competență digitală ale cadrelor didactice și ale elevilor sunt specificate în:

Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general (Chişinău 2015) și

Standarde de competenţe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal (Chişinău 2015) .

2.2. Domenii de competență relevante ale cadrelor didactice:

 • utilizează resurse digitale existente în procesul didactic
 • informează cadrele didactice, elevii si părinții despre resursele digitale disponibile
 • încurajează elevii să prezinte răspunsurile învățării în format digital
 • utilizează instrumente online de comunicare pentru transmiterea și recepționarea sarcinilor de învățare, feed-back individual și de grup
 • distribuie resurse, date, adrese, noutăți prin instrumente TIC simple
 • utilizează tehnici standard de identificare a resurselor digitale în rețea
 • utilizează funcționalitățile de bază ale echipamentelor digitale de uz general în activități de instruire și comunicare în instituție
 • utilizează funcționalitățile de bază ale dispozitivelor digitale multimedia în producerea de resurse digitale multimedia cu caracter educațional.

2.3. Competențe digitale relevante ale elevilor:

 • utilizează softurile educaţionale propuse în suportul digital sub îndrumarea cadrului didactic
 • selectează şi utilizează independent mijloacele de instruire la distanţă propuse în prezentul suport digital
 • utilizează programe de aplicaţii pentru prelucrări elementare ale textului
 • crează şi editează documente de tip text
 • formatează caractere, pagini şi paragrafe
 • structurează şi formatează textul
 • utilizează instrumente de corectare gramaticală a textelor
 • înserează obiecte în documente
 • elaborează prezentări electronice ce conţin texte, imagini şi fişiere multimedia.

3. Recomandări de ordin metodologic

3.1. 3.1.La baza metodologiei utilizării acestui suport digital stă conceptul de Blended Learning prin intermediul căruia cadrele didactice vor integra activități interactive online ca supliment la Suportul didactic pentru cadre didactice la disciplina Educație pentru Sănătate.

3.2. Prezenta pagină web este un sistem de management al conținutului didactic inclus în disciplina Educație pentru Sănătate și de distribuire a acestuia către utilizatori (elevi) prin activități didactice, probe de evaluare, teme pentru acasă, referințe la resurse pedagogice externe (obiecte de învățare, articole, manuale etc.), cât și un mediu de învățare virtual cu elemente de socializare, care poate fi personalizat.

3.3. Cadrele didactice vor utiliza suportul pentru:

 • lucru în grup, prin proiectarea suportului pe un ecran vizibil pentru toți elevii (proiector sau tablă interactivă)
 • lucru individual, recomandat într-o sală de calculatoare, prin accesarea suportului de către fiecare elev în parte, în fața unui calculator separat
 • lucru individual sau în echipe, când elevii vor accesa suportul digital de pe un smartphone sau de pe o tabletă, lucrând separat sau în echipe

3.4. Astfel, elevii vor putea lucra:

 • în grup, rezolvând sarcinile postate pe acest website, împreună cu cadrul didactic, care va monitoriza procesul de la un calculator conectat la o tablă interactivă sau proiector
 • individual, îndeplinind sarcinile postate pe acest website direct de pe un calculator personal / individual sau de pe un dispozitiv mobil: smartphone sau tabletă.

3.5. Metode recomandate

Învățarea activă - presupune folosirea unor metode, tehnici și procedee care să-l implice activ pe elev în procesul de învățare-predare-evaluare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii critice, stimularea creativității și dezvoltarea interesului pentru învățare. Astfel, elevul este ajutat să înțeleagă lumea în care trăiește și să aplice în diferite situații de viață ceea ce a invățat în cadrul școlii. Elevii îşi asumă responsabilitatea pentru propriul succes. Fie că realizează un film digital la o temă, elaborează un poster tradițional / digital pentru a relata cele studiate în cadrul acestui curs sau prezintă argumentele pro şi contra în cadrul unei dezbateri, elevii sunt implicaţi activ în fiecare etapă a învățării.

Învățarea prin descoperire – îl situează pe elev în ipostaza de subiect al cunoașterii științifice și reprezintă o modalitate de lucru prin intermediul căreia elevii sunt puși în situația de a descoperi adevărul, refăcând drumul elaborării cunoștințelor prin activitate proprie, independentă. Acest tip de învățare se derulează într-un cadru problematizant, fiind o finalitate a problematizării și a dezbaterii. Elevii se confruntă cu o situație-problemă, iar pentru soluționarea ei nu se cunoaște nici o metodă. Rezolvarea se poate găsi doar prin descoperire și presupune: organizarea și corelarea de date, structurarea și interpretarea lor, exersarea operațiilor gândirii și folosirea unor principii care necesită intuiție, imaginație și creativitate. Fie că analizează un filmuleț de scurt metraj / desen animat / bandă desenată / carte digitală la una din teme, discută în baza unui studiu de caz, elaborează un poster interactiv în format tradițional/ digital despre tema preferată sau comunică online cu colegii de clasă după ore, elevii sunt implicaţi în activităţi autentice, care îi motivează să descopere lumea dincolo de pereții clasei.

Învățarea în bază de sarcini – elevii întâmpină probleme – nu doar legate de conţinut şi subiect, dar şi de organizarea activităţii lor. Aceștia trebuie să găsească o soluţie pe cont propriu și astfel îți formează un spectru larg de abilităţi, de exemplu gestionarea timpului, planificarea activităţii, cooperarea în echipe, obţinerea de materiale şi selectarea informaţiilor, găsirea şi utilizarea instrumentelor etc. Învăţarea bazată pe sarcini de lucru este flexibilă, deoarece elevii pot adapta sarcina de lucru la abilităţile lor. Fie că realizează un desen animat / bandă desenată pentru a explica un concept la disciplina Educație pentru Sănătate, elaborează o broşură sau realizează o prezentare în format tradițional / digital despre cum înțelege el / ea sănătatea, elevii sunt implicaţi în activităţi practice, care fac învățarea distractivă dar și îi provoacă să învețe lucruri noi.

Învățarea în bază de probleme – este parte a schimbării paradigmei de la predare la învățare, profesorii jucând rolul de facilitatori ai învățării. Metoda folosește cazuri (scenarii construite) ce etalează o problemă pe care studenții o folosesc ca punct de plecare pentru a descoperi informații și a formula opinii și soluții diverse. Problema este prezentată elevilor înainte de procesul de învățare, profesorul intervenind ulterior, atunci când este cazul, cu clarificări, dar bazându-se pe ceea ce studenții au descoperit în lectura lor. Un element important este autonomia, întrucât elevii își definesc singuri obiectivele, ce anume au nevoie să cerceteze și să învețe, ceea ce aduce cu sine responsabilitatea surselor de informație. Fie că realizează un infografic, crează un colaj creativ despre problemele legate de comunicarea cu părinții și semenii pe teme legate de sănătatea reproductivă sau elaborează un spot publicitar pentru a informa colegii despre importanța educației pentru sănătate, elevii sunt invitați să creeze soluții creative și inovatoare care le pun la încercare toate abilitățile și competențele.