Tema 5.

Concepţia şi sarcina în pubertate şi adolescenţă, riscurile pentru mamă şi copil.

Relaţii responsabile şi protejate

Termeni-cheie: sarcină, adolescent, avort, contracepţie.

SARCINA 1.

a. Studiază informația despre ”Concepţia şi sarcina în pubertate şi adolescenţă, riscurile pentru mamă şi copil”, prezentată în Suportul de curs (Tema 5, Modul 5). Suplimentar, analizează și resursele de mai jos.

b. În baza celor studiate, completează chestionarul online de mai jos.

Pentru a accesa chestionarul de pe smartphone, poți utiliza direct QR code-ul.

SARCINA 2.

a. Identifică structurile medicale din localitate unde poate fi consiliată o adolescentă în prevenirea și derularea sarcinii și ce servicii pot oferi acestea.

b. Creează un poster online de informare a adolescenților despre aceste servicii, utilizând platforma Canva ( vezi Tutorialul în secțiunea Laboratorul digital).

c. Prezintă posterul creat colegilor.

Găsește mai jos câteva exemple de postere digitale, a căror design ar putea să te inspire.

LABORATORUL DIGITAL

Tutorial Canva